Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (4) - Muammer Sabri
  • 19 Ocak 2022 17:57

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (4)


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

     CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’NİN

                   OLUMLU-OLUMSUZ YÖNLERİ

3.1. Olumlu yönler

1 - Cumhurbaşkanının veto ettiği yasaları parlamentonun salt çoğunlukla geçirebilecek olması

2 - Meclisin, Cumhurbaşkanı seçimlerini yenileme yetkisinin bulunması

3 - Kanunların tekliflerinin sadece milletvekilleri tarafından verilebilecek olması, parlamenter sistemde olduğu gibi yürütmenin/hükümetin “kanun tasarısı” sunma yetkisinin bulunmaması

4 – TBMM’nin denetim mekanizmalarının olması

5 - Meclise ilk defa Hakimler ve Savcılar Kurulu için üye seçme hakkının tanınmış olması

6 - Hükümet kurma probleminin ortadan kalkması

7 - Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğun olması

8 - Cumhurbaşkanının temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler konusunda kararname çıkaramaması

9 - Hakkında soruşturma açılan cumhurbaşkanının erken

seçim kararı alamaması

10 - Cumhurbaşkanının bütün iş ve işlemlerinin yargı denetimine açılması

11 - Vatandaşların 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı

gösterebilecek olması

12 – Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanlığının üst denetim organı Devlet Denetleme Kurumu denetimi kapsamına alınması.

13 - Askeri yargının kaldırılarak yargıda birliğin sağlanması. (Yarbay, 2017)

(Devam edecek)

muammer@haberplatosu.com

YAZIYI PAYLAŞ!