AVRUPALI TÜRKLER NEDEN ''EVET'' DEMELİ ? - Adem Taflan

AVRUPALI TÜRKLER NEDEN ''EVET'' DEMELİ ?


AVRUPALI TÜRKLER NEDEN ''EVET'' DEMELİ ?

 

Alman ya ilk olarak Almanya ve Türkiye arasında 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması ile Türkleri işci olarak kabul ediyor.

Yapılan bu anlaşlamayı hiç merak edip okudunuz mu bilmem ?

Bu anlaşma yı sadeleştirilmiş şekilde sizlere sunmak istedim.

Ne den bu anlaşmayı sizlerle paylasıyorum pe ki ?

Avrupa da Avrupalı Türkler adına konuşanların Türklerin Avrupaya geliş süreçleriyle ilgili afaki bilgilerin dışında bir bilgileri yokta ondan..Nasıl bu topraklara geldiğini bilmeyenlerin  burada ki toplumun geleceğine yön verebileceklerine inanmıyorum.Pe ki bu anlaşmanın imzalandıığı dönemde Ülkem de ne oluyordu.

Türkiye de 60 darbesi olmuş. Cemal Gürsel Paşa idarenin başındaydı.Adnan Menderes dönemin de böyle bir göç düşünülmemiştir.

1 Eylül 1961 yılın da bu anlaşma yürürlüğe girecektir.Pe ki bu Anlaşmanın yürürlüğe girdigi tarihte de hangi hükümet baştadır. 20 Kasım 1961 de darbeden sonra kurulan İsmet İnönü hükümeti vardır.

Bu ülkeyi yıllardır "Tek partiyle idare edenler" ,Anadolu insanına iş ve aş temin edemeyenler !!!

Anadolu insanını; dilini,dinini ve kültürünü bilmedikleri bilinmez bir coğrafyaya sürüklediler.

Yaptıkları devrimler milletin karnını doyurmamıştı .

Ne acı hikayeler dinledik, gelen birinci nesilden.

Hangisinden bahsedelim ki ?

Şair diyorya ''Biz hiç geçmemiştik Tunadan böyle boynu bükük''

Bu satırları yazar ken bile dinlediğim yaşanmış  hikayeler aklıma geldiğin de ağlamamak için kendimi zor tutuyorum.

Bu insanların buraya gelişinde, hayvan gibi sağlık kontrolün den geçirilmesin den mi ?

Eşini Türkiyede bırakmış Annelerimizin burda heba oluşundan mı ?

Buraya gönderilmiş insanımız için , hiç bir altyapı hazırlanmayışından mı ?

Kiliseler de ve ahırlarda Cuma namazı kılmak zorun da kalan bir nesilden mi ?

Marketten yumurta almak için tavuk taklidi yapan Dedelerimizden mi ?

Burada telef olmuş memleket toprağına bile gömülememiş binlerden mi ?

Hangisinden bahsedelim Alla Aşkına ?

Yine bir CHP zihniyeti ve heba edilmeye çalışılan bir nesil.

Tam 20 yıl unutuldu bu insanlar.

Bu kadar güç koşullara rağmen direndi Anadolu insanı .Avrupa da kendi milli kimliğini korumak için.Bir destan yazmıştı bu insanlar.Öyle bir destan ki bu destanın yazılmasında hiçbir katkısı olmayanlar bile bu destanı gün gelip sahiplenecekti.

Unutulmuştu Avrupalı Türkler .Kendisine hizmet için gelen konsolosluk memurundan bile fırça yiyordu.

1996 yılında kurulan Refahyol Hükümetin de Erbakan Hocam (Rabbim Mekanını Cennet Yurdu Kılsın )  ilk defa bu insanlar dikkate alıyor du ?

2002 Yılında bir yiğit gelecek ve Avrupalı Tükleri bağrıma basacaktı.Hep ekonomik kıriz dönemlerinde hatırlanan Avrupalı Türklerin ilk defa'' SİZ BENIM KARDEŞLERİMSİNİZ ''diyen ,bir başbakanları olacaktı.

Avrupa ya gönderilen Milletvekilleri artık Avrupalı Türklerle buluşuyor,onların dertlerine

çözüm arıyorlardı.

2004 Yılın da UETD yi kurduracak olan dönemin  Başbakan Recep Tayyib Erdoğan bir elinin herzaman Avrupalı kardeşlerinin yanında olduğunu gösterecekti.Yıllardır horlanan bu insanlar kendilerini kardeş gören bu yiğit insanı bağırlarına basacaklardı.

Ve onların Metin Külünk gibi her dertlerine koşturan Abileri.

Mustafa Yeneroğlu gibi, burda eğitim almış beyinleri

Zafer Sırkaya gibi gönül erleri,

Fatih Zingal , Hakan Gördü ve Bülent Bilgi gibi sessizlerin Avrupa ekranlarında ki sesi olan yiğitleri olacaktır.

Ve Fatih Zingal kardeşimle Avrupalı Türkler Fatihlerin doğşuna şahitlik edeceklerdir.

 

On binler O Avrupaya geldiğinde Onu karşılayacaktı.Ve Avrupalı Türkler her seçimde kendisine sahip çıkan Reislerini mahcup etmeyecekler di.

Erdoğan Avrupalı Türklerin kırmıyı çizgisi olmuştur.

Şimdi soruyorum '' Hayır''cılara yıllarca unuttuğunuz bu insanların karşısına hangi yüzle cıkıyorsunuz ?

Avrupalı Türklerin hangi derdine derman oldunuzda ? Bu insanlar dan destek bekliyorsunuz ?

Çok beklersiniz çok !!!!!

İşte sadece bu sahib çıkılmasından dolayı Avrupalı Türkler yine sandıkları'' Evet'' oylarıyla sarsacaktır.

Güçlü bir Türkiye için Avrupalı Türkler ''EVET'' diyecektir.

Onlar biliyorlar ki Ülkeleri nekadar güçlü olursa ,onlar da burda o kadar rahat olacaklardır.

Şimdi söz verdiğim gibi 1961 de imzalanan ''İşcı Kabul Anlaşmazı'' sizlerle paylaşıyorum.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında

İsgücü Anlasması

Türkiye Büyükelçiligi, Dısisleri Bakanlıgı’nın 30 Ekim 1961 tarihli ve 505-83 SZV/3-92-42 sayılı olan

Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti’nin, is arayan Türk tebaasını Almanya Federal

Cumhuriyeti’ndeki isverenler nezdinde bir ise yerlestirmeyi istihdaf eden tavassutun, metni

berveçihati sekilde olması gereken bir anlasma ile tanzim edilmesini teklif eden notasını aldıgını

teyit etmekle seref duyar:

Madde 1

Federal Almanya Cumhuriyeti’nde çalısacak Türk isçilerinin ise yerlestirilmelerini

düzenlemek maksadıyla Almanya namına Federal Alman Çalısma Kurumu ( bundan böyle Alman

Kurumu olarak adlandırılacaktır) ve Türkiye namına Türkiye :s Kurumu ( bundan sonra Türk

Kurumu olarak adlandırılacaktır) isbirligi yapacaklar ve bu isin pratik bir sekilde yürütülmesi için

mahalli tesekküllerinden istifade edeceklerdir. Almanya ve Türk Kurumları ise yerlestirmeyi, bu

anlasma çerçevesi dahilinde daha iyilestirmeye ve basitlestirmeye çalısacaklardır.

Madde 2

İsbirligini kolaylastırmak için Alman Kurumu Türkiye Cumhuriyeti’nde bir :rtibat Bürosu

kuracaktır. Alman Kurumu, :rtibat Bürosunun yerini, faaliyet sınırlarını ve süresini Türk Kurumu ile

anlasarak kararlastıracaktır. Yetkili Türk makamları :rtibat Bürosunun çalısmalarını kolaylastırmak

üzere uygun görecekleri yardımları yaparlar.

İrtibat Bürosunun çalısma masrafları Alman Kurumunca temin olunacaktır. Türk Kurumu

İrtibat Bürosuna mutad büro mefrusatiyle dösenmis ve adayların tıbbi muayenesine elverisli

lüzumlu odaları bedelsiz tahsis edecektir.

Madde 3

İrtibat Bürosu ve Türk Kurumu Türk isçilerine is arz eden Almanya'daki isverenlerin

teklifleri ile buna tekabül eden Türk isçilerinin çalısma talepleri hakkında karsılıklı olarak

muntazaman bilgi alısverisinde bulunurlar. Egitim veya uzun bir çalısma sayesinde muayyen bir is

kolunda özel nitelik kazanmıs isçilerin is talepleri bir is verme teklifi mevcut olmasa da tavassuta

arz edilebilir.

is teklifleri, isçiden beklenilen mesleki kabiliyetler, öngörülen isin türü ve muhtemel

hususiyetleri ile isin muhtemel süresi hakkında kat'i malumatı ihtiva eder. Buna ilaveten simdiki ve

müstakbel ücret ve diger çalısma mesken ve iase imkanları ile ilgili is arayıcısının kararında etkili

olacak diger teferruatı ihtiva eder.

irtibat Bürosu, bundan baska Türk Kurumuna ilgili isçilerin aydınlatılması maksadıyla

umumi olarak Almanya'da çalısma ve yasama sartları ile baslıca is bransları için cari ücret misalleri

hakkında toplu malumat verir. Bu malumat aynı zamanda ücretlerde vergi, sosyal sigorta ve issizlik

sigortası primleri gibi yapılacak kesintileri de gösterir ve sosyal güvenlikle ilgili mühim talimatı ve

bu sahada yapılan yardımları da ihtiva eder. Bu bilgiler, icap ettigi takdirde, ahval ve sartların

degismesine göre tashil olunur.

Madde 5

Türk Kurumu, uygun görecegi usullerle, yapılan is müracaatlarını toplar, ilk seçimi yapar ve

seçtiklerini, :rtibat Bürosuna takdimi üzerine alır.

Bir hürriyeti sınırlama cezası ile mahkum olmus talipler :rtibat Bürosuna sunulmaz. Yetkili

Türk makamlarınca pasaport verilmesinde sakınca görülen kimseler içinde aynı sekilde uygulanır.

irtibat Bürosu ayrıca,Türk Kurumunca takdim olunan isçilerin öngörülen is için sıhhi ve

mesleki sartları haiz olup olmadıklarını ve Federal Almanya Cumhuriyetinde ikamete uygun olup

olmadıklarını tespit eder.

 

 

 

Madde 6

 

Kabul edilen her Türk isçisi için, örnegi ekli Almanca ve Türkçe bir çalısma mukavelesi

tanzim olunur. Bu çalısma mukavelesi bir taraftan isveren veya yetkili mümessili ve diger taraftan

isçi tarafından imzalanır ve Türk Kurumu ile :rtibat Bürosu tarafından "görülmüstür" damgası ile

damgalanır.

Madde 7

Türk makamları isçiye, isçinin Almanya’ya girisinden itibaren süresi asgari bir sene daha

geçerli olacak bir pasaport vereceklerdir. Türk Konsoloslukları icabında pasaportu, geçerlilik süresi

sona ermeden bir ay önce onaylar

irtibat Bürosu, isçiye bedelsiz bir hüviyet cüzdanı verir. Bu hüviyet cüzdanı, en çok bir yıl

için, Alman olmayan isçilerin islerine iliskin talimat geregince çıkarmaya mecbur oldukları (çalısma

müsaadesi) yerine geçerli olur ve sahibini, geçerlilik süresince , giris vizesi alma mecburiyetinden

mahrum kılar.

Buna ilaveten isçinin, yetkili Türk makamlarınca verilmis medeni durumunu belirten bir

vesikaya da sahip olması gerekir.

Madde 8

:rtibat Bürosu, Türk Kurumu ile isbirligi yaparak Türk isçilerinin mutabık kalınmıs olan

hareket mahallerinden (normal olarak :stanbul) Federal Almanya Cumhuriyeti’nde çalısacakları

yerlere kadar olan seyahatlerini organize eder. Türk Kurumu, isçilerin tam zamanında hareket

mahallinde olmalarını saglar. :rtibat Bürosu, isçilerin seyahat süresine göre ayarlanan

kumanyalarını veya buna tekabül edecek parayı verir. :sçilerin mutabık kalınmıs hareket

mahallerinden çalısacakları yerlere kadar olan seyahat masrafları, kumanya masrafları da dahil

olarak, Alman Kurumu tarafından karsılanacak ve müstakbel isveren tarafından götürü bir meblag

ödenmesi suretiyle Alman Kurumuna iade olunacaktır. Dönüs masraflarının tavsiyesi isveren ile isçi

arasında mevcut anlasmadaki mutabakata baglıdır.

Madde 9

isçilerin Federal Almanya Cumhuriyeti’nde oturacakları yere varır varmaz, yetkili mahalli

makamlara basvurmaları ve en geç üç gün içinde ve mümkünse ise baslamadan önce, o yerin

yabancıların islerine bakan makamlardan ikamet müsaadesi talep etmeleri lazımdır. :sçi, Federal

Almanya Cumhuriyeti’nde bir yıldan fazla çalısmak istedigi takdirde, hüviyet cüzdanının müddetinin

bitmesinden bir ay önce ikamet ettigi yerin yetkili Çalısma Kurumu Teskilatına müracaatla çalısma

müsaadesi talep etmek mecburiyetindedir. Bu müsaadenin verilmesi Alman olmayan isçilerin

çalısmasına iliskin umumi talimatların hükümlerine tabidir. :sçi aynı zamanda ikamet müsaadesinin

süresinin de uzatılması için yabancıların islerine bakan yetkili makamlara müracaatla mükelleftir. Bu

müsaade iki seneden fazla bir müddet için verilmez. Alman Kurumunun mahalli teskilatı Türk

isçilerine, bilhassa ilk intibak devresinde, genel mahiyette bilgi vererek yardım edeceklerdir.

Madde 10

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, isbu anlasmaya istinaden Federal Almanya Cumhuriyeti

ülkesine giren isçileri formalitesiz olarak her an geri alacak, dönüs için gerekli seyahat vesikalarını

verecek ve lüzumlu transit vizelerini temin edeceklerdir.

Madde 11

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti anlasmanın yürürlüge girmesinden itibaren üç ay

zarfında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne aksine bir beyanda bulunmadıkça, isbu anlasma Berlin

Land'ı için de geçerlidir.

Madde 12

İsbu anlasma önceyi kapsayacak sekilde 1 Eylül 1961 de yürürlüge girecek, bir yıl için

akdedilecek ve geçerlik süresinin sona ermesinden en geç üç ay önce iki Hükümetten biri tarafından

feshedilmedigi takdirde kendiliginden bir sene daha uzayacaktır

 

 

YAZIYI PAYLAŞ!

Yorumlar / 1

  • Murat Ayne | 00 0000 00:00

    OY İÇİN BURDALAR. .. DERDİ BİZ AVRUPALI TÜRKLER DEĞİL. DÖNER CİNAYETLERİYLE KİM ILGILENİYOR. .. ALMAN MEDYASI BİLE. .. DURUSMALARİ TAKİP EDİP BILDIRIYOR. .. TÜRK POLİTİKASININ DERDI BAŞKA. .. BİZİ BURDA DÖVİZ BASAN İNEK GİBİ GÖRÜYORLAR... LAZIM OLDUKÇA. .. GEL SAĞ BİZİ BAŞKANIM.

YAZARIN SON 5 YAZISI