Ülke genelinde mesleki ve teknik eğitimi dönüştürmeyi hedefliyoruz

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerin üretim kapasitelerini ve istihdamı arttırmak amacıyla Başkent Üniversitesi (BÜ) ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1.OSB) güçlerini birleştirdi.

PAYLAŞ

BÜ’nün bilgi birikimi ve teknolojik altyapısı, iş dünyasının deneyimi ile birleştirilerek ASO 1.OSB’de bulunan işletmelerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek; uluslararası geçerliliği olan sertifika programları hazırlamak; işletmelerin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak inceleme ve araştırmalarda bulunmak, elde edilen bilgilere dayalı veri bankası oluşturmak, işletmelerin ve iş görenlerin verilerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla BÜ Rektörü Prof. Dr. Ali HABERAL ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar TÜTEK arasında işbirliği protokolü imzalandı.

 

İşbirliği Çerçeve Protokolü İmza Törenine, BÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal; ASO Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar TÜTEK; BÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep TAYFUN; BÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna DENGİZ ile Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Tansel İÇ; BÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Nejat BASIM; BÜ Anadolu OSB Meslek Yüksek Okulu ve Kahraman Kazan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Feride İffet ŞAHİN ile Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (BEDAM) Müdürü Prof. Dr. Ali HALICI; Ekin Ön Kuluçka Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeliha ESER; Yaratıcı Kültür Enstitüleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ, ASO 1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt ÇALIK, ASO Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa YAVUZER ve Eğitim Danışmanı Dr. Oğuz POYRAZOĞLU ile çok sayıda davetli katıldı.

 

TEKNOLOJİ ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN ÜLKE KONUMUNA GELMEYİ HEDEFLİYORUZ

İmzalanan “İşbirliği Çerçeve Protokolü”nün üniversite-sanayi işbirliği alanında Türkiye’de atılmış önemli adımlardan biri olduğunun altını çizen BÜ Rektörü Ali HABERAL “ülkemizin marka değerini arttırmak için mesleki ve teknik eğitim alanında topyekûn bir dönüşüme ihtiyacımız var. Üniversitemizin bilgi birikimini ve teknolojik altyapısını iş dünyasına aktararak veri bankamızı oluşturmayı, üretimi ve istihdamı arttırmayı, ekonomik istikrarı sağlamayı, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz” dedi.

 

Ayrıca Rektör HABERAL şunları söyledi: “Eğitim olmadan ülkemizin bir yere varması mümkün değil. Üniversite sayısı ve üniversite mezunu çoğalırken sanayide üniversite mezunlarının yanı sıra nitelikli işgücüne de ihtiyaç var. Nitelikli işgücünün en önemli kaynağı ise meslek yüksekokulları. Son iki yıldır meslek yüksekokullarına talebin artması bizleri sevindiriyor. Bugün ASO 1.OSB’de ve ASO Sürekli Eğitim Merkezinde gördüklerimiz beni ve arkadaşlarımı

 

 

 

 

 

 

 

çok mutlu etti. Eğitime yapılan yatırım, derslik, atölye ve bilgisayar laboratuvarların donatımı gerçekten gurur verici ve heyecanlandırıcı. Akademik araştırmalar ile edindiğimiz bilgi birikimimizi sanayiye aktararak bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak istiyoruz. Üniversite-sanayi işbirliğinin özü bu. Bu işbirliğinin ülkemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.”

 

 

NİTELİKLİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Mesleki ve teknik eğitim alanında ASO Sürekli Eğitim Merkezinin tüm OSB’lere rol model olacağını vurgulayan ASO Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar TÜTEK; "İşbirliği Çerçeve Protokolü” ile Türkiye'nin geleceği için değer yaratacak nitelikli iş gücünü ASO Sürekli Eğitim Merkezinde yetiştirmeyi; Türkiye’nin üretim kapasitesini arttıracak nitelikli mesleki ve teknik eğitimi öncelikle bölgemizde, daha sonra tüm ülkemizde yaygınlaştırmayı ve dünya ile rekabet edebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

 

İŞE SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN MÜFREDAT PROGRAMI İLE BAŞLADIK

Başkan TÜTEK konuşmasına şöyle devam etti: “Değişen dünyaya hızlı adapte olacak nitelikli iş gücünü yetiştirebilmek amacıyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Öğretim Programları Daire Başkanlığının uzmanlarını, mesleki ve teknik eğitim alanında bilgi ve donanıma sahip öğretim üyelerini, öğretmenleri, alan uzmanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek ortak akılla nitelikli bir müfredat programı hazırlattık. Nitelikli iş gücü yetiştirebilmek için sektörün ihtiyaçlarına cevap veren müfredat programı ile işe başladık. İnanıyorum ki hepimizin desteği ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin adresi haline gelecek. “İşbirliği Çerçeve Protokolü”nün ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

 

ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi-Model Fabrika ziyareti ile başlayan “İşbirliği Çerçeve Protokolü” ASO 1. OSB’de bulunan Serdar Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Hidromek A.Ş. ziyaretleri ile son buldu.

 

 

 

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi
Sürekli Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi

1. Organize Sanayi Bölgesi
Hazar Caddesi No: 7

SİNCAN / ANKARA

Tel: (0 312) 267 50 70

 

 

 

 

 

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesinin Kuruluşu;

ASO 1. Organize Sanayi Bölge Başkanlığı tarafından Yol-İş/İntes Eğitim Şantiyesi İktisadi İşletmesi Binasının satın alınmasıyla 2017’de kurulmuştur.

Günümüzde hem bireyler hem de işletmeler arasında çok hızlı bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette, yeniliğe açık, teknolojiyi kullanabilen, ekip ruhuyla hareket edenler öne çıkmaktadır. Bu kapsamda iş piyasasının ortaya koyduğu vizyonla hayata geçecek ASO Sürekli Eğitim Merkezi eğitimleri, katılımcılara iş hayatında aranan nitelikleri kazandırmaya çalışacaktır. 

Eğitim programları işletme yetkililerinin kurgusu ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olacaktır. Uygulama ağırlıklı işbaşı eğitimi önceliğimiz olacak ve işletmeler nezdinde eğitim programlarımızı alarak nitelik kazandırılan işgücünün tercih edilirliği sağlanacaktır.

ASO Sürekli Eğitim Merkezinin Kuruluş Amacı;

İmalat sanayi başta olmak üzere üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni ve gelişen teknolojiye uyum sağlayacak nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için mesleki ve teknik eğitim vermektir.

ASO Sürekli Eğitim Merkezinde Verilecek Eğitimler;

1- İşletmelerin İhtiyacı Olan Nitelikli İşgücünün Karşılanması için öncelikle İşsizlere ‘Meslek Edindirme’ amacıyla İşbaşı Eğitimleri vermek.

2-  Çalışanlar için ‘Meslek Geliştirme’ Eğitimleri vermek.

3- Orta ve Üst Düzey İşletme Yöneticileri için Kariyer Gelişimi, Kalite Yönetim Sistemleri, Yalın Üretim, Dijital Dönüşüm vb. eğitimler vermek.

ASO Sürekli Eğitim Merkezinin Fiziki Kapasitesi;

 • 9 Adet Derslik,
 • 9 Adet Atölye ve Laboratuvar,
 • 2 Adet Bilgisayar Laboratuvarı,
 • 1 Adet Toplantı Salonu,
 • 250 Kişilik Konferans Salonu,
 • 200 Kişilik Yemekhane,
 • 92 Kişilik Konaklama kapasitesi,
 • 105 Araçlık Açık Otopark,

Olmak üzere 8.800 Metrekarelik Kapalı Alanı vardır.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenecek eğitimler sektörün ihtiyaçları ve MYK yeterlilikleri doğrultusunda özgün müfredat programları ile nitelikli işgücü kazandıracak kurslar olacaktır.

MYK Ulusal Yeterlilikleri ve Sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlanan müfredat programlarıyla uyumlu hazırlanan eğitim notları eğitim sürecinde ve eğitim sonrasında kursiyerlerin yararlanacakları ve başucu kaynak olacak nitelikte eğitim materyalleri işletmemiz tarafından kazandırılacaktır.

Bu bağlamda ilk faaliyetini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Sürekli Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi arasında imzalanan Protokol ile 30.06.2020 tarihine kadar Meslek Edindirme Eğitimleri verilerek 1.000 Kişinin istihdam edilmesi ve istihdam edileceklerin %50’nin T.C. vatandaşı % 50’nin ise Mültecilerden olmasının sağlanması planlanmış bulunmaktadır. Bu protokol doğrultusunda verilecek eğitimler TOBB ve İŞKUR arasında 14 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde planlanmış ve aşağıda belirtilen atölye ortamlarında verilecektir.

 1. Mesleki Bilgisayar Atölyesi;
 2. Makine Teknolojisi Atölyesi;
 3. Plastik Teknolojisi Atölyesi;
 4. Endüstriyel Otomasyon Atölyesi;
 5. Elektrik Teknolojisi Atölyesi;
 6. Eğitim Mutfağı Atölyesi;
 7. Metal Teknolojisi Atölyesi; 
 8. İnşaat Teknolojisi Atölyesi;
 9. Konaklama Hizmetleri;

ASO Sürekli Eğitim Merkezinin Yıllık Kursiyer Eğitim Kapasitesi;

Sürekli Eğitim Merkezinde 3er aylık, Yılda 4 Dönem Eğitim Programı planlanmakta olup; Yıllık (4 Dönemde) 1080 Kursiyer kapasitesine sahiptir.

Bu bağlamda Başkent Üniversitesi ile başlatılan işbirliği protokolü ile yapılacak çalışmalar, hedeflerimize ulaşma ve Türk sanayisine hizmet verme yolunda önemli bir aşama olup; İlerleyen süreçte ASO Sürekli Eğitim Merkezinin mesleki ve teknik yaygın eğitim ve öğretim alanında öncü ve lider bir kuruluş olmasına katkıları olacaktır.

Bilgilerinize sunulur.                            07.08.2019

 

                                                       Mustafa Serdar TÜTEK

                                                       ASO Sürekli Eğitim Merkezi

                                                       Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

ASO-SEM’de Verilecek Eğitimler ve Eğitim Ortamları;

1- Makine Atölyesi                                                               Atölye / 3

 1. CNC Frezeci ve CNC Tornacı    
 2. Tornacı, Frezeci, Taşlama Tezgâh İşçisi
 3. Koordinat Ölçme (CMM) Kullanıcılığı Operatörü

2- Plastik Teknolojisi                                                             Atölye / 4

 1. Plastik Enjeksiyon
 2. Ekstrüzyon

3-  Otomasyon Atölyesi                                                        Atölye / 5

 1. Hidrolik–Pnömatik
 2. PLC + Motor Sürücüleri             

5- Elektrik Atölyesi                                                               Atölye / 6

 1. Temel Elektrik
 2. Temel Elektronik
 3. Pano Montajcısı

6- Metal Atölyesi                                                                  Atölye / 7       

            Çelik Kaynakçılık                                                     

            Metal Saç İşleme

7- Bilgisayar Laboratuvarı                                                    2. Kat / Bilg. Laboratuvarı

 1. Tasarım Programları -CAD          
 2. İmalat Programları -CAM            
 3. CNC Programcısı/Operatörü        

8- Yiyecek İçecek Hizmetleri                                               Eğitim Mutfağı

 1. Mutfak
 2. Servis

9- Konaklama Hizmetleri                                                      2, 3 ve 4. Katlar

 1. Ön Büro
 2. Kat Hizmetleri

10- Çeşitli Mesleki Kurslar                                                   1 ve 2.Kat/ Derslikler ile

 1. Makine Bakımcı                                                   Uygulama/ Hizmetiçi Eğit.
 2. Kalite Kontrol
 1. Lojistik
 2. Satın Alma
 3. Dış Ticaret
 4. Yönetici Asistanı
 5. Danışma Görevlisi
 6. Hijyen/İlkyardım
 7. Yangın, … … , vb.
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN