Özelleştirilecekse şeker fabrikası olarak çalıştırması zorunlu olsun, arazileri devredilemesin - Semih Gündüz
  • 17 Ocak 2022 01:02

Özelleştirilecekse şeker fabrikası olarak çalıştırması zorunlu olsun, arazileri devredilemesin


Şeker Fabrikalarının satışı gündemde. Bir kez daha değerlendirilmesi doğru olur diye düşünüyoruz. Ancak, illaki satılacaksa, illaki özelleşecekse şunlar şart olsun diye düşünüyorum. Ve aşağıdaki düzenlemeleri önerilerim olarak, kanuna ve sözleşmeye eklensin diye ilgililere ve sizlere sunuyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum.
 
1- Alanların bu fabrikaları pancar kaynaklı şeker fabrikası olarak çalıştırması zorunlu olsun,
 
2- Aldıkları fabrika arazilerini satamasınlar ve bu araziler fabrikadan ayrılamaz cüz olsun,
 
3- Aksine hareket eden olursa zamanaşımı işlemeksizin hiç bir işleme gerek kalmaksızın pancar kaynaklı şeker fabrikası olarak çalıştırılmak üzere devlet malı olsun,
 
 
4- Olaki araziyi satın alanlar (bağış, takas, devir, miras yoluyla devir ve her türlü el değiştirme dahil) olursa bu madde yazılı tüm hallerde zamanaşımı işlemesin, üçüncü kişinin iyi niyeti korunmasın, bu varlıklar üzerine taşınmazlar üzerine kurulabilen haklar kurulamasın, bu fabrika arazileri sadece şeker fabrikası bütünü olarak kullanılabilsin, ifraz edilemesin, imara açılamasın, bu araziler üzerine yapılanlar da şeker fabrikasından ayrılamasın ve bunlar üzerinde araziyi ve fabrikayı bölecek şekilde tapuda ve noterde şatış, devir vs. işlemleri yapılamasın, yapılırsa geçersiz olsun,
 
5- Amme alacakları tahsil usulü kanunu ile icra ve iflas kanunu hükümleri dahilinde de bu fabrika ve varlıklar hakkında haciz yoluyla satış veya iflas veya ipoteğin ve rehnin paraya çevrilmesi gibi işlemler uygulanırsa bu hallerde de bu fabrika ve tüm arazi, arsa ve varlıkları yine devlete pancar kaynaklı şeker fabrikası olarak çalıştırılmak üzere geçsin,
 
6- Devletin geri alması halinde ise fabrika maliki devlete bir miktar cezai şart ödesin,
 
7- Geri alma halinde cezai şart düşülerek kalan değer geri ödensin, bu değer özelleştirme bedeline enlasyon oranı ilave edilerek bulunsun ve bu rakamı geçemesin,
 
8- Fabrikayı şeker fabrikası olarak devralanlar da (satın alma, bağış, takas, devir, miras yoluyla devir, kira, kullanım hakkı ve diğer haklar ile her türlü el değiştirme dahil) bu maddelere tabi olsun,
 
9- Devlet pancar üretimini desteklesin, şeker kamışı ve mısır ithalatına kota uygulansın, gerekirse gümrük vergi oranı yüksek olsun,
 
 
 
Çünkü; tarımı tüm dünya destekliyor, 1 milyon pancar ekicimiz var ve şeker temel gıda.
 
İllaki özelleşecekse hem kanunlara gerekli düzenlemeler hem de sözleşmeye buna ilişkin maddeler eklensin.
 
Ne dersiniz.
 
Allah'ın selamı üzerinize olsun.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
28Ara

YERLİ OTOMOBİL

24Ekm
23Eyl

IMF BİR ÜLKEYİ NASIL BATIRIR !

23Eyl
19Ara

YENİ VİZYON, YENİ PENCERE