Mürted Feto ve Nifak Ehli - Dr. Vehbi Kara
  • 16 Ocak 2022 13:39

Mürted Feto ve Nifak Ehli


 

Şunu iyi bilin ki bu aziz vatan evlatları her ne yapsanız yine de hakkı söylemekten asla geri durmayacaktır, inşallah…

Şarktan garba kadar bütün insanlara herkese haykırıyoruz ki: Şu Kuran haktır, şu Furkan’ın dediği doğrudur, Allah’ın kelamı olan bu kitabın bahsettiği her şey şüphesizdir, hak ve hakikattir.

Keza Hazret-i Muhammed (asm) Allah’ın Resulüdür, onda şüphe yoktur, Allah’ın kelamı olan bu kitabın bahsettiği her şey şüphesizdir, hak ve hakikattir. Keza Hazret- i Muhammed (asm) ise zulüm şaibeden uzak bir adalet sahibidir.

Ey dinini dünyaya satmış inançsızlar ve din düşmanlarına yardım ve yataklık eden FETÖ mensupları:

Dine ve dindar insanlara karşı yaptığınız zulüm arşı titretmektedir. Fakat unutmayınız ki ölüm vaktinde kahhar bir el tarafından yakalandığınız zaman göreceksiniz. Arşın sahibi olan Allah, perçemlerinizden tutarak sizi yerden alıp, cehenneme ve sakara attığı zaman ağlayıp sızlamalarınızı şimdiden görüyor gibiyiz.

Bir hayvanın içinden sökülüp atıldığı gibi içinde bulunduğunuz tabutun karnından pis bir işkembe gibi sökülüp cehenneme atılacaksınız. Cehennem zakkumunu zıkkımlayacak cehennemliklerin vücutlarından irinli cerahati yudumlayacaksınız. Azabınız daimidir. Gayr-i meşru zevklerinizi unutturacak acılarla doludur.

Bize gerici diyerek irtica yaftası yapıştırmaya çalışıyorsunuz. Bizde size dinden çıkmış, mürtet, kafirlerin en habisi, vahşilerin en vahşisi diyoruz. Sizin taptıklarınız ki Süfyaniyetin 4 başı olan bu şahıslar zındıkanın başı, ahlaksızların en ahlaksızı, Yahudilerin en habislerinden, zalimlerin en zalimi bir habis şeytanlardır.

Siz bize mürteci diyorsunuz; biz de size mürtetler yani “dinden çıkmışlar” adını veriyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde başlattığınız kanlı darbe işte tamda sizi ele veren “Mürted” üssünden kumanda edilmiştir. Sizler ABD ve Siyonist kafirlerden emir alarak bu vatana kast ettiniz. Kaos ve kargaşa ortamı meydana getirip ülkemizi kan gölüne çevirmek istediniz.

Yurtta Sulh Konseyi adını verdiğiniz darbeci yapı ile her 10 yılda bir yaptığınız faşist darbeler sonucunda 249 şehit ve binlerce gaziyi o yüksek makama çıkarmaya sebep oldunuz.  İşte bu şehit ve gaziler önderliğindeki kahraman vatan evlatları size geçit vermedi. Bir daha asla bu aziz vatanın topraklarında, halkın silahını yine halkımıza doğrultmaya cüret edemeyeceksiniz.

Bu vatanın en kıymetli insanlarını şehit eden reisiniz, Deccal ve Süfyan’dır. Zındıkanın reisidir; vahşi eşeklerden daha eşektir; Yahudilerin en adilerindendir; zalimlerin en zalimi, yalancıların en yalancısıdır.

Sabetay Sevi’nin soyundan gelen ve kendisine hayran olduğunuz reislerinizin sözü artık geçmeyecek. Bu dünyadaki bütün Yahudileri onun liderliği altında birleştiremeyeceksiniz.

 

1000 seneden beri bir milyar şühedayı hakikat-ı Kur’an ve iman yolunda feda edip şehid veren ve bütün mefahiri İslamiyet’le tahakkuk eden ve alem-i İslam’ın en büyük ordusu ve kahraman milleti olan Türklere; bütün bütün mahiyetlerine zıt ve bütün ecdadını darıltan, inciten, manen ihanet eden ve neslen hiç Türklükle münasebeti olmayan adamları artık kimseye yutturamayacaksınız.

Ahirzaman Deccalından evvel ona benzer küçük mikyasta müteaddit küçük deccallar gelir ve bir kısmı geçmiştir. İşte Şeri’at-ı Ahmediyenin ve İslam sembollerinin tahribine çalışan Mason komite reisleri ve hiçbir cihette müstahak olmadığı Peygamberimizin (asm) ismini kendisinden kaldıran zat, o deccallardan ilkidir. Bu Feto denilen şahıs da dördüncü büyük başıdır.

Bundan sonra kahraman ordu dizginlerini bu dehşetli şahısların elinden kurtararak cümle aleme ecdadı gibi örnek olacaktır. Allah’ın izni ile hiçbir güç buna mani olamayacaktır, vesselam…

 

 

YAZIYI PAYLAŞ!