Malikiyet ve Serbestiyet Devri Kitabı - Dr. Vehbi Kara
  • 19 Ocak 2022 16:33

Malikiyet ve Serbestiyet Devri Kitabı


 

Bundan tam üç yıl önce yine bir Şubat ayında doktora tezimi tamamlamıştım. Şubat 2017 tarihinde ise bu sefer doktora tez konusu olan  “Kapitalizm Sonrası Dönem Malikiyet ve Serbestiyet Devri” başlıklı kitabımı yayınlamaya muvaffak oldum.

Kitabı alıp okumak isteyenler Fatih Şekercihan Vakfından temin edebilirler. Zira hiç bir yayınevi bu kitabı basıp yayınlamadı. Şahsıma verilen sözlerin tamamı boş çıktı. Öyle ki anlaşmamıza rağmen “Başarı Dağıtım” isimli bir kitap yayıncısı kitabın arkasındaki “Bediüzzaman Said Nursi” ismini görünce yayınlamaktan vazgeçti.

İşin garip tarafı bu kitabı basmak için söz veren Nesil Yayıncılık; beni iki sene oyaladığı halde kendim bastırdığım halde, dağıtım işine de girmedi. Durumu Mehmet Fırıncı Abi’ye ilettim. Bir hafta sonra bu ağabey üzüntüsünü bildirerek Nesil Yayınevinin elinde çok fazla kitap olduğunu benim kitabımı dağıtamayacağını söyledi.

Aklınıza “Demek ki çok fazla para istiyorsun?” diye bir soru gelebilir. Hemen cevabını söyleyeyim görüşme yaptığım onlarca yayınevinin hiçbirisinden tek kuruş para istemedim. Satıldıkça ödersiniz diyerek anlaşmaya çalıştım.

Demek ki “müşteri olmayana kitap satmak” çok yanlış bir şey. Bunu yaptığım için aksi ile muamele gördüm. Layık olmayan ellere kitabı vermeye çalışmak ciddi bir hata olsa gerektir. Her ne ise…

Bu acayip durumu görüp kitabın berbat bir şey olduğu ve okunmaya değmeyecek bir eser gibi mütalaa etmeyiniz. Zira kitabın ilk hali bir doktora çalışmasıdır. Risale-i Nur Külliyatından iktisat bilimi ile ilgili bir araştırma ve şerh yazısıdır. Kitabı okuyan çok sayıda arkadaşımdan ve ekonomi uzmanından olumlu eleştiriler aldım. Hatta geçen hafta Londra’dan gelen Hüseyin ve İbrahim isimli iki ekonomi uzmanı, bu kitabı duyduklarını ve okumak istediklerini söyledi. İşte böylelerine yani müdakkik olup öğrenmek isteyenlere kitap verilse daha doğru olacaktır.

Bana göre çok değerli olan bu kitabın kıymeti sonradan anlaşılacaktır. Zira her geçen gün artan “ücretli çalışma sisteminin” tam tersine insanların “kendi işlerinin sahibi olacağı” kısaca “malikiyet ve serbestiyet” devri temel alınmıştır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kabul edilen bu tez ile kapitalizmden sonra yeni bir sosyal ve siyasal sistem kurgulanmaktadır. Oybirliği ile kabul gören bu tez; bazı ilaveler ve kısaltmalar ile birlikte kitap haline dönüştürülmüştür.

Bu kitabın iktisat ve sosyal bilimler alanında en ilginç özelliklerinden bir tanesi Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinden istifade edilerek yazılmış olmasıdır. Bu sayede ismi ve patenti Bediüzzaman’a ait olan bu dönem; yani “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” tartışılmaya açılmış olmaktadır.

Elbette bu konu ile ilgili olarak daha birçok çalışmayı görüp istifade edeceğiz. Bediüzzaman’ın sadece bir din âlimi değil sosyal ve beşeri bilimler konusunda da büyük bir ilim adamı olduğu dile getirilmiş olmaktadır.

Evet, Risale-i Nur Külliyatı içerisinde yüzlerce hazine barındıran muhteşem bir eserdir. Malikiyet ve Serbestiyet Devri gibi daha birçok konu araştırılıp incelenmeyi bekliyor. Risale-i Nur eserleri içerisinde akademisyenlerin, tarihçilerin, yazar ve gazetecilerin ele alıp istifade edeceği o kadar çok husus var ki, bunların sadece başlıklarını yazmak dahi bir makale konusu olabilir.

Şu zamanın insanları çok şanslıdır zira benim yaşadığım dönemde dahi Risale-i Nur eserleri yasaklanmaya çalışılıyor bu kitapları okuyanlar hapislere atılarak ezilip sindirilmeye çalışılıyordu. Şimdi ise hemen hemen her kesim Bediüzzaman’ın hayatını ibret ve gıpta ile inceliyor, sadece yazdığı eserler ile değil inandıklarını yaşama geçirerek örnek bir hayat gösterdiği için takdir ediliyor. Haza min fazli Rabbi…

Bediüzzaman; “Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Sizler inşaallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar.” (Tarihçe-i Hayat) diyor. Evet, o bahar geldi ve ekilen nur tohumları şimdi çiçek açtılar ve açmaya devam ediyorlar. Daha önce gündeme gelmemiş nice güzel eserleri okuyup istifade edeceğiz. Ne mutlu bu eserleri okuyarak imanını güçlendirip istifade edenlere ve ne mutlu bu Kuran hizmetinde çalışarak emek verenlere…

Yeri gelmişken burada kısaca doktora tezinin konusunu özet olarak ifade etmeye çalışayım:

Bu tez ile Malikiyet ve Serbestlik isimli yepyeni bir dönem incelenmiştir. İnsanın yeterince özgürleşemediği yönetim şekilleri üzerinde durularak tekâmül sürecinde insanların bu olumsuz şartlardan kurtulabilmesinin yolları araştırılmıştır.

Gelişim süreci içinde insanlığın başına gelen kölelik, esaret ve insan emeğinin sömürülmesi gibi olumsuz şartların sona erip eremeyeceği tartışılmış bunun sona ermesi ancak “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” ile mümkün olabileceği değerlendirilmiştir.

İnsanın yaşam serüveninde ortaya çıkan dönemler üzerinde durularak birbirinden farklı sosyal yaşam biçimleri üç bölümde ele alınmıştır. Bu devirlerden birincisine Marks’ın “İlkel Komünal Toplum” adını verdiği insanlığın “Vahşet ve Bedeviyet Devri”, ikincisine “Köleci ve Sömürgeci Toplum” ve üçüncü olarak da tezin adını verdiği “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” denilmiştir. Köleci ve sömürgeci toplum düzeni ki bu devir üç bölümde ele alınmıştır. Birincisi basit kölelik devri, ikincisi esaret içindeki feodal sömürü dönemi ve üçüncüsü ise kapitalizm adı verilen ücretli sistem, şeklinde tanımlanarak incelenmiştir.

Tekâmül süreci içinde olan insanın yaşadığı bu devirler incelenerek toplumsal formasyonun en gelişmiş düzeyi olarak “Malikiyet ve Serbestlik Devri” olduğu tezi ileri sürülmüştür. Mülkiyet haklarının önem kazandığı ve her konuda tam bir özgürlüğün yaşanacağı bu dönemde; mülkiyet, sahip olma ve hürriyet kavramları üzerinde yoğunlaşılarak orijinal bir bakış açısı geliştirmeye çalışılmıştır.

Tezin diğer önemli bir konusu da “Kayıtdışılık” olarak ele alınmış bunun ülkelere yüklediği maliyetler göz önüne alınarak mülkiyet sisteminin önemi vurgulanmıştır. Ülke ve devletlerin kalkınmasında gerekli sonucun elde edilmesi için yıllarca süren araştırma ve incelemelerden yararlanılmış olup ortaya çıkan sermaye ve mülkiyet sorunları ele alınmıştır. Bu sayede gelecekte daha fazla önem kazanacağı düşünülen mülkiyet ile ilgili kavramların yanı sıra yeni bir dönemin ana parametreleri tespit edilmiştir, vesselam…

 

YAZIYI PAYLAŞ!