İslam Medeniyeti ve İnsanlığa Kazandırdığı Değerler - Dr. Vehbi Kara
  • 16 Ocak 2022 12:57

İslam Medeniyeti ve İnsanlığa Kazandırdığı Değerler


Batı Medeniyetinin dayattığı sistem bir gün yıkılacaktır. Zira insanlığa mutluluk getirmemiştir. Bilakis insanlar arasında boğuşmayı, birbirlerinin hakkına tecavüz etmeyi ve yaygın bir sefaleti getirmiştir.
Günümüz medeniyeti felsefeden aldığı derslerle beş menfi esas üzerine kurulmuştur. Bu konuda Bediüzzaman said Nursi 12. ve 25. Söz’de ve Hakikat Çekirdekleri isimli eserlerinde konuya açıklık getirerek çeşitli tespitlerde bulunmuştur.
Dayatılan bu sistemin bir gün mutlaka yıkılacağını önceki yazımızda arz etmiştik. Peki, Kuran medeniyeti neyi getirmekte ve hangi değerleri kazandırmaktadır. İşte bu konuda çok kısa bir analiz yapacağız. Bunun her maddesi ile ilgili sayfalar dolusu makale yazılabilir. Lakin şimdilik kısa bir özet ve tablo halinde arz ediyoruz.
Hazır Medeniyet; (Hikmet-i Felsefe) beş olumsuz esas üzerine kurulmuştur. Bunlar:
1. Dayanak noktası olarak kuvveti esas alır bunun sonucu ise birbirinin hakkına tecavüzdür.
2- Maksadı ise menfaattir. Bunun karşılığı ise karşılıklı olarak zahmet çekmektir.
3- Hayattaki kuralı savaş ve üstünlük kurmaktır. Bunun sonucu ise insanlar arasında düşmanlık ve niza çıkarmaktır.
4- Topluluklar arasındaki düzen ve rabıtası ise başkasını yutmakla beslenen ırkçılıktır. Bunun sonucunda ise dünya savaşları ve müthiş bir katliamdır.
5- Cazibedar hizmeti ise heva ve hevesleri şiddetlendirmek insanın süfli arzularını tatmindir. Bu ise insanın duygularını körleştiren manevi hayatını yok eden bir durumdur. 
İşte bu mevcut medeniyet, Kur'ana karşı böyle mağlup düşmüştür. Çünkü Kuranın hikmeti şunları insanlığa hediye etmiştir:
1. Nokta-i istinadı, kuvvet yerine “hakkı” kabûl eder.
2. Gayede, menfaat yerine “fazilet ve rıza-yı İlahî’yi” kabûl eder.
3. Hayatta, düstur-u cidal yerine “düstur-u teavünü” esâs tutar.
4. Cemâatlerin rabıtalarında, unsuriyet ve milliyet yerine “rabıta-i dinî ve sınıfî ve vatanî” kabul eder.
5. Gayâtı, “hevesât-ı nefsaniyenin nâmeşru tecavüzatına sed çekip ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı ulviyesini tatmin etmektir ve insanı Kemâlât-ı insâniyeye sevkedip insan etmektir.”
Hakkın şe'ni ise, ittifaktır. Faziletin şe'ni, tesanüddür. Teavünün şe'ni, birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe'ni uhuvvettir, incizabdır. Nefs-i emmâreyi gemlemekle bağlamak, ruhu Kemâlâta kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni, saadet-i dâreyndir. İşte medeniyet-i hâzıra, edyan-ı sâbıka-i semâviyeden, bâhusus Kur'anın irşadatından aldığı mehâsinle beraber, Kur'ana karşı böyle hakikat nazarında mağlub düşmüştür. Bu durumu tablo ile şu şekilde gösterebiliriz:
 

       Kabul Ettiği Yöntem                                Netice                                                    –Sonuç
1     Nokta-İ İstinadı                                       Hakkı kabul eder                                    Adalet ve İttifaktır
2     Hedef-i Kasdı-Gayesi                             Fazilet ve Rıza-ı İlahi                             Muhabbet ve Tecazübdür
3     Hayatta Düsturu                                     Düstur-u Teavündür (Yardımlaşma)      İttihad,Tesanüd(Dayanışma)
4     Kitleler Arasındaki Rabıtası                    Rabıta-i Dinî Vatanî ve Sınıfîdir             Samimî Uhuvvet, barış
5     Cazibedar Hizmeti                                  Heva Yerine Hüdadır-                           Terakki ve Ruhen Tekâmül

 

YAZIYI PAYLAŞ!