Feto'nun Özellikleri Nelerdir - Dr. Vehbi Kara
  • 17 Ocak 2022 01:08

Feto'nun Özellikleri NelerdirŞualar isimli kitabında (Beşinci Şua) Ahir zamanın dehşetli komitesi olan Süfyan ve İslam Deccalından bahsedilmektedir. Bu yazının ilk hali Osmanlı döneminden kalmıştır. daha sonra tekrar bediüzzaman tarafından gözden geçirilerek güncellenmiştir. 
Bu dehşetli komitenin 4 büyük başı vardır. ilk üçünün ismi Bediüzzaman tarafından açık bir şekilde belirtilmiştir. çünkü aynı zaman diliminde yaşamış ve büyük bir mücadele içinde olmuşlardır.
Meçhul kalan dördüncü şahıs ise artık zuhur ettiği için kesinlikle belli olmuştur ki Feto'dur. işte aşağıda sadece Beşinci Şua'da geçen ve Feto'nun özelliklerini sayan 20 madde yer almaktadır:
1. "...Süfyan büyük bir âlim olacak..."
2. "...ilimle dalâlete düşer..."
3. "...Ve çok âlimler ona tâbi olacaklar..."
4. "...Ve çok muallimleri kendine taraftar eder..."
5. "...maarifi rehber edip tâmimine şiddetle çalışır..."(Maarif..Eğitim sistemi..)
6. "...Sihir ve manyetizma ve ispritizma gibi istidracî harikalarıyla kendini muhafaza eder..."
7. "...Herkesi teshir eder..."
8."...mühim kuvveti Yahudidir..."
9. "...Şeriat-ı Muhammediyenin (a.s.m.) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleriyle kaldırmaya çalışIr..."
10. "...Hayat-ı beşeriyenin maddî ve mânevî rabıtalarını bozar..."
11. "...ispritizma nevinden teshir edici hassaları bulunur..."
12. "...Yahudidir..Yahudiler içinde tevellüd eder..."
13. "...Horasan taraflarından zuhur eder..."
14. "...Yalancıdır..Aldatmakla iş görür..."
15. "...Nefis ve Şeytanın iğvasıyla İslamiyetin hükümlerini tağyir eder..."
16. "...Türk milletini ve Türkçülüğü kullanır..."
17. "...Mukaddesata hücum eder..."
18. "...Dördüncü ve son devresinde adileşir..."
19. "...Aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı yapar..."
20. "...Müsriftir..Milletin malını israf eder..."

 

YAZIYI PAYLAŞ!