Darbeci Askerler Nasıl Yetişiyor - Dr. Vehbi Kara
  • 16 Ocak 2022 12:46

Darbeci Askerler Nasıl Yetişiyor


 

15 Temmuz 2016 askeri darbesi hala faşist darbecilerin akıllarını başlarına getirmemiş. Zira hiç rahatsız olmadan askeri darbeleri savunup tek parti diktatörlüğünü övmekten geri durmuyorlar.

İşin garip olan tarafı ise yine Faşist Evren Cuntası tarafından hazırlanmış ve halen de yürürlükte olan 1982 anayasasına yaptığım eleştiriler yüzünden suçlu oluyorum, iyi mi? Anayasanın 4. Maddesindeki  “Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez” maddesindeki “Atatürk ilkelerine” getirmiş olduğum eleştiriler nedeni ile hakaretlere maruz kalıyorum.

Bu konuda hiçbir yazar veyahut hukukçudan “Yahu bu adam haklı, devletin ideolojisi olmaz, hukuk devleti ilkeleri esas olmalıdır” diye bir yorum dahi getirilemiyor. Sanki ordunun Atatürk ilkelerine uyulmadığı zaman darbe yapmaya hakkı varmış gibi genel bir kanaat mevcuttur.

2018 yılının da artık sonuna yaklaşıyoruz. Hitler, Mussolini ve Stalin’in dünyası üzerinden 100 yıl geçti, insaf. Faşizmle, komünizmle ve darbe ile yönetilen ülke kalmadı. Küba’da bile özgürlükler yaşanabiliyor. Fakat bizim militan devrimcilerde zerre kadar bir gelişme yok. Varsa yoksa darbe yalakalığı ve militarist sözler…

Feto, boşuna emek verip askeri okulları ele geçirmemiş. Çünkü bu ülkede en kolay iktidara gelmenin yolu; darbe yapıp Amerikan domuzlarına köpeklik yapmak olduğunu çok iyi biliyor.  Bakın ders kitaplarına hiç utanıp sıkılmadan devrimlerden sapanlara karşı ordunun tepki göstermesini savunabilmişler. Yapılan askeri devrimler yetmemiş gibi “gelecekte gene böyle bir görev düşebilir” diyerek açıkça darbeye hazır olmaları gerektiği anlatılmıştır.

Benim gibi askeri darbelere karşı olanlar; acımasızca ordudan ayrılmak zorunda bırakılmış ve iftiralarla her türlü yaftalamalara maruz bırakılmıştır. Hatta 35 yıldan beri Feto’ya karşı mücadele ettiğim ve bu konuda sayısız makale neşrettiğim halde; vicdansızca “Fetocu” suçlamasını hala devam ettirebiliyorlar.

Mecburen bu faşistlere haddini bildirmek ve nasıl karanlık bir dünyada yaşadıklarını göstermek için ders kitaplarına yazdıkları önsözleri göstermek zorunda kalıyorum. Çünkü iftiralarından bir an bile geri kalmayıp yaftalama ve haysiyet cellatlığına devam ediyorlar. Ne zaman olur ki bu zavallı faşistler geri adım atıp “yahu biz gerçekten yanlış yapmışız” derler işte o zaman bu yazılara son verebilirim. Aksi takdirde kara yüzlerini ve çirkinliklerini suratlarına çarpmaktan geri durmamam gerekiyor. 

Harp tarihi konusunda Namık Kemal Ersun isimli bir general “Türk Devrim Tarihi” isimli ders kitabının başında yazmış olduğu önsözde bütün askeri ihtilallerin içyüzünü anlatan itirafları bakın nasıl pervasızca yazmış. İbretle okumanızı tavsiye ederim:

“Bu kitap Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında öğretimi yapılan “Türk devrim Tarihi” derslerinde birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığınca ders kitabı olarak hazırlatılmıştır.

Kitap Büyük Atatürk’ün parçalanmış bir Osmanlı Devletinden taptaze bir Türk devletini nasıl ortaya çıkardığını O’nu Batılılaştırmak için ne gibi devrimler yaptığını, bu devrimlerden sapanlara karşı ordusunun tepkisini göstermektedir.

Türk milletinde daima en başta Türk Ordusunun ölmez başkomutanı Büyük Atatürk olmak üzere komutanlar; çok kez Türk ulusunun kaderine el koyarak O’nu düştüğü zor durumlardan kurtarmış ve aydınlığa kavuşturmuşlardır.

Türk subayına gelecekte gene böyle bir görev düşebilir. Bu nedenle yarının yüksek komutan adayları olan harp okullarının genç öğrencileri, Atamızın eseri olan “Türk devrimlerini” çok iyi bilmelidirler. Bunun için konuya ders içinde ve dışında özel bir önem verilmesi şarttır.

Tarihini iyi bilmeyen ve geçmişten ders almayan özellikle bu devrimin ruhunu kavrayamayan bir subay, iyi bir komutan olamayacağını bir an bile aklından çıkarmamalıdır.

Bu kitabı, Türk devrimini tek başına yaratmış büyük asker aziz Atatürk’ün anısına ithaf ediyoruz”  

Rabbim cümle İslam âlemini böyle kişilerin şerlerinden muhafaza eylesin, vesselam…

 

YAZIYI PAYLAŞ!