Ermeni terör örgütü PKK’nın iş birlikçisi Almanya ne yapmak istiyor? (Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır) - Mustafa Toygar
  • 23 Eylül 2021 21:35

Ermeni terör örgütü PKK’nın iş birlikçisi Almanya ne yapmak istiyor? (Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır)


 

            İçeride nutuk atıyoruz, dışarıda tokat yiyoruz!..

 

          Son zamanlarda; “Türkiye büyük devlet, güçlü devlet, Türkiye bölgenin süper gücü… Vs.” gibi lakırdılar iç politikada sıkça kullanılır hale geldi. Ancak lafla peynir gemisi yürümüyor işte…

         Sözde Ermeni soykırımını tanıyan ülkeler kervanına Almanya da katıldı. İçeride nutuk atıyoruz, dışarıda tokat yiyoruz!..

         Baş soykırımcı Almanya; dostumuz bildiğimiz, 5 milyon Türk’ün yaşadığı, ekonomisine katkı sağladığımız Almanya yine düşman yüzünü gösterdi. Sen değil misin Yahudilere;  insanlık tarihinin en korkunç, en vahşi, insanlığın yüzünü kızartan soykırımı yapan?

          Mercimek tanesi kadar aklı, zekâsı olan şunu görür: Eğer Osmanlı soykırım yapacak olsaydı, 700 yıl boyunca dünyanın en güçlü devleti olduğu zaman mı, yoksa “düvel-i muazzama” ya karşı Kurtuluş Savaşı verdiği yıllarda mı yapardı?

          Osmanlı; İstanbul İngilizlerin, Ege Yunanlıların, Doğu Anadolu Rusların, Akdeniz Bölgesi Fransız ve İtalyanların işgali altındayken, çok çetin bir İstiklal Savaşı verirken, “durun bir dakika ya, 700 yıl boyunca millet-i sadıka dediğimiz şu Ermenilere bir soykırım yapalım” mı demişlerdir?

 

        Amerika ve Avrupalı Ülkeler; Özgün (Soykırım-Genocide) suçlarını yayıp paylaşacak tarihi ortaklar arıyorlar:

 

           Batılı Hıristiyan dünyasının sicili o kadar bozuk ki, Türk Tarihine baktıklarında soykırımı çağrıştıran en ufak bir leke dahi olmaması sinirlerini bozuyor. Soykırım sabıkaları sabit olan bu ülkeler kendi özgün suçlarını yayıp paylaşacak tarihi ortaklar arıyorlar. Adaleti, merhameti ve kahramanlık özellikleriyle öne çıkan Türk Milletine bu yaftayı yapıştırdıklarında, ileride daha rahat soykırım yapma bahanelerini kendilerinde bulacaktırlar. Soykırıma karşı olsaydınız, henüz 20 yıl evvel Avrupa’nın göbeğinde, Bosna-Hersek’te soykırım yapmaz, yapılana seyirci kalmazdınız. Bosna – Hersek’te Müslümanlara karşı Sırpların yaptığı soykırım, Hitler Almanya’sının Yahudilere yaptığından geri kalmaz. Yirmi birinci yüzyılda, Medeni!! Avrupa’nın göbeğinde yaşanan bu drama, soykırıma, vahşice işlenen suça niçin dur demediniz de seyirci kaldınız?  Soykırımı yapanların sayısı arttıkça sizin günahınız mı azalacaktır?

           1915 yılı Ermeni olayları; bin yıl geçse dahi, aklıselim tarihçiler tarafından, Ermenilerin zor gününde kendine dost elini uzatan Türklere karşı düşmanla birlik olup arkadan vurması, ihanet etmesi olarak hatırlanacaktır.

            Dünyanın önde gelen tarihçilerinden, Prof. Dr. İlber Ortaylı bakın bu konuda ne diyor;  “Soykırım için gerekli olan önyargılar, küçümseyici ifadeler, olumsuz bir ayırımcılık (negative discrimination) Osmanlı-Türk kültüründe yoktur. Hatta Ermeniler hakkında bir takım Hıristiyan milletlerin kültüründe var olan bu gibi önyargıların onda birine, Müslümanlar ve Türkler arasında rastlanmaz. 1914’te harbe giren İmparatorluğun hükümetinde, Ermeni nazırlar vardı (bunların, savaşın ilanına karşı çok vatanperverane bir tepki göstererek, istifa ettiklerini de belirtmeliyiz).
           Hayat görüşlerini ve yaşam biçimlerini paylaşan iki kavmin arasında, ‘genocide’i uygulatacak bir münâferet (soğukluk) ortamı yoktu. Dahası, bizzat İttihat ve Terakki çevrelerinde, tehcir kararını tasvip etmeyen kimseler vardı.
           Ermenilerin tarihi gelişimleri ve ulaşacakları hedef, zamansız ve gereksiz bir harple sapmaya uğramıştır. Çoğunlukta olmadıkları bir bölgedeki gerçekleşmesi zor siyasi amaçları, diğer grupların tepkisini yaratmıştır. Harbin getirdiği ani yıkımın yarattığı panik, bu olaylar zincirini ortaya çıkartmıştır. Bunu böyle bilmeli, olayların tarihini olduğu gibi konuşmalı, yazmalı ve soykırım suçlamasını devletten önce halk olarak reddetmeliyiz.”

 

           Asıl soykırımı Ermeniler Yapmıştır

 

           Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Arşivlerimizi sonuna kadar, bilim adamlarına ve tarihçilere açtık. Başta Ermenistan olmak üzere tüm dünyaya bir çağrı yaptık; “parlamentolarınızda, düşmanca politik kararlar almaktan vazgeçin, arşivlerimizi karşılıklı olarak açalım, bu işe; tarihçiler, bilim adamları karar versin” Türkler soykırım yapmış olsa bu kadar net bir teklif sunabilir miydi? Bilimden bahseden Avrupa niçin bilimden kaçarak, bilimin alanına müdahale ederek düşmanca politik kararlar alıyor?

           Ancak devletlerin hasmane politik kararlarına rağmen, dünyanın pek çok ülkesindeki bilim adamlarından; “asıl soykırım Türklere yapılmıştır” açıklamaları geliyor. Bu hususta pek çok açıklamalar vardır ancak biz sadece bir örnek vermek istiyoruz. Louisville Üniversitesi Tarih Profesörü Justin McCarthy, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarına ilişkin, ”Eimizde binlerce ama binlerce belge var. Bu belgeler Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığını gösteriyor” dedi.

          1915 Türkiye’sini anlamak için büyük fotoğrafa bakmak gerektiğini ifade eden Justin McCarthy, Rusya’nın o dönemdeki etkisinin gelişmeleri yönlendirdiğini söyledi. Söz konusu gelişmelerin din kaynaklı olduğunu anlatan McCarthy, ”Müslüman çoğunluğun ortasında kalan Ermeniler, Rusya’nın teşvikiyle devlet olmak istediler” diye konuştu.

            ”İNSANLAR DEVLETE BAŞKALDIRDI”

            Bir devletin, vatandaşlarının yönetime başkaldırmasına karşı önlem almasının soykırım sayılamayacağını belirten McCarthy, ”Ermeniler yaşadıkları devlete başkaldırdılar. Bunun adı nedir? Buna vatan hainliği derler” ifadesini kullandı.

           McCrthy, Taşnak Ermenilerinin, Van’ı işgal ettiklerinde şehirde katliam gerçekleştirdiklerini, Ruslara, geldiklerinde yapacak iş bırakmadıklarını ifade etti.

           ”ERMENİLER İNGİLİZLERLE ANLAŞTI”

            Rusların teşviki ile devlet olma hayaline kapılan Ermenilerin, İngilizlere birçok teklifte bulunduğuna değinen Justin McCarthy, şunları söyledi:

           ”O dönem Osmanlı devletinin en kuvvetli ve düzenli orduları doğu bölgesinde idi. Ermeniler, Bağdat demiryolunu tahrip etmeyi, bu yolla Osmanlı devletine darbe vurmayı teklif ettiler. Bağdat demiryolunun çalışamaz hale gelmesi, Osmanlı devletinin yarısının gitmesi, savaşın da kazanılmasının da garanti edilmesi anlamına geliyordu. Ermeniler, İngilizlere güney ve doğuda karışıklık çıkararak yardımcı olmayı teklif ettiler.”

           ”OSMANLI ERMENİLERİ BİLE ERMENİLERDEN KORKTU”

            Böylesi durumlarda devletlerin yapması gerekenin, insanlarını korumak olduğunu belirten McCarthy, ”Osmanlı da öyle yaptı. Ermenileri, olay çıkarttıkları bölgelerden başka yerlere taşıdı. Hatta Osmanlı, Ermenileri bile Ermenilerden korudu. Ermenilerin nefret ettiği Cemal Paşa, açlıktan ölmek üzere olan Ermenilere yiyecek dağıttı” değerlendirmesinde bulundu.

            McCarthy, Ermenilerin doğuda Osmanlı askerlerini, devlet görevlilerin, valileri bile öldürdüğünü, astığını ve işkence ettiğini, bu olaylardan sorumlu bir tane bile Ermeni bulunamadığını aktararak, ”Şimdi kim soykırım suçlusu? Herhalde Osmanlı değil” diye konuştu.

           Tüm bu olaylar olurken, Osmanlı devleti yöneticilerinin, istese Ermenileri kolayca öldürebilecekken bunu yapmadığına dikkati çeken Justin McCarthy, ”sadece bu kişilerin yerlerini değiştirdiler” dedi.

          ”Birileri 100 yıldır Osmanlı’nın Ermenileri katlettiğine dair belge arıyor” diyen Jsutin McCarthy, şunları kaydetti:

         ”Eimizde binlerce ama binlerce belge var. Bu belgeler Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığını gösteriyor. Osmanlı arşivleri açık ama Ermenilerinki değil. Tarih, insanların birbirini öldürmesine savaş der. 1915’te orada olanlar da soykırım değil, savaştı.”

             Eski ABD Başkanlarından Ronald Reagan’a danışmanlık da yapmış olan uluslararası hukuk ve ABD anayasa hukuku uzmanı Bruce Fein de, bir olaya soykırım denilebilmesinin kriterleri olduğunu belirterek, ”1915 Türkiyesi’nde olanlara soykırım denilemez” ifadesini kullandı.

 

           24 yıl evvel Ermenilerin Hocalı ’da yaptığı; katliam ve soykırıma Batı niçin sağır ve Kör?

 

          Eski Hocalı Valisi Elman Memmedov, Avrupa’nın belgeye muhtaç sözde Ermeni soykırımı söylentisine sarıldığını ama, on binlerce canlı şahidi, video görüntüleri ve fotoğrafları olan Hocalı katliamını görmemezlikten geldiğini ifade etti. Azerbaycan Parlamentosu’nda milletvekili olan Elman Memmedov, Avrupa Parlamentosu’nun belgesi olmamasına rağmen 1915 olayları ile ilgili tasarıyı kabul ettiğini, her türlü belgesi olan Hocalı katliamı konusunda herhangi bir adım atmadığını ve bunun çifte standart olduğunu söyledi. Ermeniler tarafından 23 yıl önce Hocalı ‘da gerçekleştirilen katliamı şehrin yöneticisi olarak bizzat kendisinin en ağır şekilde yaşadığını belirtti. Memmedov, yaşanan vahşete dikkat çekerek Ermenilerin dünyada soykırım konusunda konuşacak en son halk olduğunu vurguladı. Memmedov şöyle dedi: “Hocalı katliamının baş sorumluları Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Robert Koçeryan ve mevcut Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’dır. Hocalı’daki soykırımın mağdurlarından canlı şahitlerinden biri benim. Ermeniler, o soykırımda benim 60 yaşındaki annemi öldürdü. İki ninemi öldürdüler. 30’dan fazla yakın akrabamı, gözümün önünde katlettiler. Çocukları öldürdüler. Binden fazla silahsız, günahsız Hocalı sakini bir gecede Ermeniler tarafından öldürüldü.” Tarihte yaşanan olaylarla ilgili hüküm vermenin siyasetçilerin değil, tarihçilerin işi olduğunu ifade eden Memmedov, “Türkiye senelerdir arşivlerini açtığını beyan ediyor. Tarihçiler baksınlar, incelesinler” dedi.  

 

           Ermeniler, PKK eliyle Kürtlerden intikam mı alıyorlar?

 

            Nagehan Alçı Ayan’ın Hrant Dink ile yaptığı 2 Ekim 2006 tarihli Akşam Gazetesinde yayınlanan röportajda bakın Dink ne diyor; “Ben soykırım derken bunu Türklerin yaptığını söylemedim. Asıl Kürtler çok sayıda Ermeni öldürdü”……ben bu bir soykırımdır dedim ama bunu Türkler yapmıştır demedim.

          Benzer iddiaları Nazım Hikmet’te bir şiirinde ifade etmiştir:

           “Bakkal Karabetin ışıkları yanmış
            Affetmedi bu Ermeni vatandaş
            Kürt dağlarında babasının
            Kesilmesini.
            Fakat seviyor seni,
            Çünkü sen de affetmedin
            Bu karayı sürenleri
            Türk halkının alnına

            Nazım Hikmet “Akşam Gezintisi” şiirinde: Ermenileri “kesen” birileri varsa onların da Kürtler olduğunu ve bu yaptıklarını Türk halkının üzerine attıklarını ifade ediyor, …

            Bir başka isimden bahsedelim; Türkiye Sosyalist hareketinin önemli ismi Doktor Hikmet Kıvılcımlı çeşitli eserlerinde Ermeni meselesini ele almıştır.  “İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)”  adlı kitabında “Doğu Sorunu”nu anlatırken; “Ermeni- Kürt karşıtlığından” bahsederek şunları söylüyor: “Öteden beri iki ayrı rejim karşıtlığıyla Ermeniliğe karşı tutuşan Kürt derebeyliğiydi. Kürt derebeyleri milisçil örgütler halinde silahlandırıldı. Ve Kürdistan’da derebeylik biraz daha rakipsiz, çapul ettiği Ermeni mallarıyla, biraz daha şişman oldu.”

           Gerçek şudur ki; devletin elinin uzanamadığı dağlık Güneydoğu Bölgesinde, düşmanla birlik olan Ermenilerle bölge halkı arasında çetin boğazlaşmalar olmuştur.  Ermeniler en çok kaybı Güneydoğu Bölgesinde vermiştir.  

          O yıllarda İşgalci; İngiliz, Fransız ve Ruslar, Güneydoğu Anadolu’yu da kapsayan bölgede bir Ermenistan devletinin kurulacağını vaat etmişlerdi. Ancak; Kürt-Türkmen aşiretleri buna müsaade etmediler. Ermeniler; “Güneydoğuda bir Ermeni devletinin kurulmasına Kürt Aşiretler mani olmuştur” diye düşünüyorlar ve asıl Kürt kardeşlerimizden intikam almak istiyorlar.

          1995-1996 yıllarında, PKK’nın toplam 17 bölge sorumlusundan, 16’sının Ermeni olduğunu Genel Kurmay Başkanlığı belgelerinden biliyorum.

          Daha evvelki yazılarımda belirtiğimi tekrar ediyorum, PKK Ermeni terör örgütüdür ve taşeron olarak kurdurulan, kullanılan bir örgüttür. Yeri gelir ABD’leri, yeri gelir İsrail, Almanya, Fransa, Rusya, Belçika, Hollanda… kullanır. Batılı, Türkiye’yi bölüp parçalamak, bazen de Türkiye’yi terbiye etmek için bu örgütü kullanırken, Ermeniler ise Kürt görünümlü Ermeniler vasıtasıyla Kürtlerden intikam aldıklarını düşünürler.

             Ermeni meselesi konusunda çok önemli araştırmalar yapan, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun çalışmaları da bizi teyit ediyor. İddialarının tamamını belgelere dayandıran Halaçoğlu bakın neler diyor: “Ermeniler ’de görülen Türk adları ve özellikle “Türk” soyadları, kendilerini gizlemek için alınmıştır. O yüzden dedelerin adlarını veriyoruz, babalar-analar takma Türk adları taşımaktadır.

            Özgür Gündem gazetesinin dağdaki 300 eşkıya arasında yaptığı ankette, “dinî önder” olarak %34′ünün Zerdüşt, %34′ünün İsa, %11 ‘inin Mani, %10′unun Muhammed, %7′sinin Musa ve %4′ünün İbrahim dedikleri ortaya çıkmıştır. Bundan da anlaşıldığı gibi, eşkıyanın ancak % 10′u Müslümandır:

             PKK 35 bin kişinin kanını ellerinde taşıyan PKK lideri Artin Agopyan (APO) ermenidir.

         “Parmaksız Zeki” kod adlı Şemdin Sakık, Ermeni’dir. Nenesinin Ermeni olduğunu kendisi açıklamıştır.

          Bölücü Kürt partisi milletvekili Sırrı Sakık Ermeni’dir.

          Bölücü Kürt partisi sözde “eş başkanı” Emine Ayna, katıksız bir Ermeni’dir.”

          Uzatmayalım, Halaçoğlu; HDP, KCK ve PKK’nın üst yönetiminin tamamına yakının Ermeni olduklarını belgelere dayanarak isim isim veriyor ve ekliyor; “PKK’lıların yüzde sekseni Ermeni’dir”

           Bu hususta son söz: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Hrant Dink gibi konuşuyor; “Evet soykırım yapılmıştır “diyor. Peki bir Kürt, Kürt halkının temsilcisi bunları söyleyebilir mi?

           

            Almanya’nın “sözde Ermeni soykırımını”  kabul eden yasayı parlamentosundan geçirme zamanlaması çok manidardır.

 

           14 aydır bekleyen tasarı niçin Parlamentonun tatile girmesine bir hafta kala acele bir şekilde yasalaştırıldı? Üstelik Almanya için çok önemli olan, Türkiye ile arasında yapılan mülteci antlaşmasına zarar vereceği bilinmesine rağmen…

          Zamanlamanın şifresi çok basit; Türkiye’nin Ermeni terör örgütü PKK ile yaptığı mücadele ve operasyonlardır. Eğer Türkiye terör örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ederse, PKK’nın dağılması yakındır. Batı bunun farkında, PKK’nın yerine ikame etmek üzere bu sefer de boşuna mı PYD’yi destekliyorlar?

           Merkel’in yıllar önce, genç bir politikacı iken A. Öcalan ile dağlarda çektirdiği fotoğraflar var. Yıllarca PKK’ya; silah, mühimmat, eğitim ve propaganda dâhil her türlü desteği veren ülkelerden biri değil mi Almanya? Evet, Almanya da Ermeni Terör Örgütü PKK’yı taşeron olarak kullanan ülkelerin başında geliyor.

          Ancak şimdi, PKK zor durumda, moral - motivasyonları sıfır ve teslim olmalar başladı. 14 aydır tasarıyı bekleten Almanya 3 ay daha beklemeyi göze alamadı. Ermeni kardeşlerine cesaret vermek adına; “durun ne yapıyorsunuz, biraz daha direnin, ben arkanızdayım” demek istedi.

          Asıl soykırımcı ülkeleri ve Osmanlı hatta Selçuklu Devletlerinin, Bizans ve Roma İmparatorlukları döneminde horlanan Ermenilere nasıl dost elini uzattığını ve devletin bakanlık-paşalık mevkilerine kadar görevler verdiğini anlatacağız.

 

 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!