İster 400 bine ev, ister 500 bine BES... Bastır doları kap Türk vatandaşlığını!

Göçmen sayısı resmi rakamlara göre 5 milyonu, muhalefetin iddialarına göre 8 milyonu bulan Türkiye ağır ekonomik krizle boğuşurken Türk vatandaşlığına girişin bedeli de artırıldı. Artık yabancılar 400 bin dolara ev alarak ya da BES'e 500 bin dolar yatırarak Türk vatandaşlığı hakkını elde edebilecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Haber Platosu - Haber Merkezi

Artık yabancılar 400 bin dolara ev alarak ya da BES'e 500 bin dolar yatırarak Türk vatandaşlığı hakkını elde edebilecek.

Konuya ilişkin mevzuat 13 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, konutla edinimiyle Türk vatandaşlığı hakkı kazanmanın bedeli 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarıldı.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancılara bir başka imkan daha sunuldu. Yeni düzenlemeyle en az 500 bin dolarla bireysel emeklilik sistemine giren yabancıların da vatandaşlık alabilmesine de imkan tanındı.

Böylelikle ekonomik krizin etkilerini derinden hisseden Türkiye, son döviz açığını kapatabilmek adına kullandığı enstrümanda güncelleme yaparken BES seçeneği ile yeni bir enstümanı da devreye koymuş oldu.

Yürürlük maddesi uyarınca; konut edinimine dair birinci madde, genelgenin Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girmiş oldu. BES'e ilişkin ikinci madde ise bir ay sonra yürürlüğe girecek.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik:


"MADDE 1- 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "250.000” ibareleri "400.000" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fikrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve aynı maddenin onuncu fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen."
"(10) İkinci fikranın (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır. Satım sonucu; ikinci fıkranın (c) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, ikinci fıkranın (d) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, ikinci fıkranin (1) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar bireysel emeklilik sisteminde yer alan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda, üç yıl süre ile tutulur. Bu konuya ilişkin uygulama esasları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenir."

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN