Yeni Dünya Düzeni Haberleri
  • 19 Ocak 2022 17:41

Yeni Dünya Düzeni Haberleri

Deney maymunları... Paraya mı tapacaksınız yoksa?...

İnsan kendi doğal yaşamına ters olan parayla yaşaması gerektiğine inandırıldığı andan itibaren dünyada korkunç suçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bakın bireysel ve insanlık suçlarına dolaylı ya da dolaysız yüzde doksan sekizi parayla alakalıdır!

Global çeteye dur demek

Adına New World Order denen ve dizayn edilmeye çalışılan yeni global devlet tek bir merkezden yönetilecek. Bunun için de adına Batı denen devletlerin kenetlenmesi şart. Bunu kabul etmeyenlerin yola getirilme şeklini bir kez daha Paris'te müşahede ettik.