Dindarlık Haberleri
  • 26 Ekim 2021 12:06

Dindarlık Haberleri

Siyasal İslam ilerledikçe dindarlık geriliyor

Mehmet Şevket Eygi uyarıyor: - Şeriat elden gitti. Din büyük ölçüde elden gitti sayılır. Şimdi iman elden gidiyor. - Namaz kılanlar, oruç tutanlar azınlığa düştü. -Siyasal İslam ilerledikçe dindarlık geriliyor. -Emanetler (başkanlıklar, memuriyetler, vazifeler, makamlar, mevkiler, işler, hizmetler) ehline verilmiyor. -Müslüman halk dünyevileşiyor, seküler hale geliyor, din ile bağlar gevşiyor.